• Christine Sagen Helgø (H) er medlem i styrelederforum. Carina Johansen

Åpner for å snu om SUS

Christine Sagen Helgø (H) i styrelederforum på Ullandhaug benekter at hun er fastlåst om å plassere nye SUS på universitetsområdet.