• Jan Inge Ualand, Terje Sindland og Jan Erik Bruhjell. I taket lysekronene som ble reddet av ketchup. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Her ble lysekronene reddet av ketchup

Kirken den er et gammelt hus. Står ei hvis tårnene faller. Nå er den malt og klar til bruk. Kirken på Heskestad kaller.