Naturvernere lover kamp

– Det er galskap av Lyse å planlegge høyspentlinjer inn i helt nye områder. Vi kommer til å møte dette nye alternativet med kraftig motstand, sier Rolv Egelandsdal i Naturvernforbundet i Rogaland til Aftenbladet. Han mener det må være uaktuelt med høyspentmaster både på Riska-landet og i skogsområdene mellom Botne og Meling.