Trafikkulykke på Voll

En person er skadet etter en kollisjon mellom to biler på Voll.