• I 2011 vurderte Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) at 85 førskolebarn trengte spesialpedagogisk hjelp, i 2014 hadde tallet økt til 121. FOTO: Illustrasjonsfoto

Barn kan miste støttetimer

Sandnes vil kutte støttetimer til barnehagebarn som trenger hjelp med motoriske vansker, atferdsvansker, epilepsi, spisevansker og lignende. Høyre reagerer på kuttforslaget.