Snøen tapper pengesekken

En dag med snømåking koster kommunen omtrent 70.000 kroner. Dermed blir det mindre penger til asfaltering til våren.