Bryne kan vokse østover

Fylkesmann Tora Aasland og landbruksdirektør Jon Ola Syrstad aksepterer at Bryne skal kunne utvides østover. Det opplyste Time-rådmann Kjell Arvid Berland i Time formannskap tirsdag.