Sykehus som hotell i særklasse

Torunn Vea fra Stavanger fikk valget mellom SiR og sjuke— huset i Eigersund. Hun valgte Eigersund og skryter det lille syke- huset opp i skyene.