SFT krever ny melding for spesialavfallsanlegg

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har bedt utbyggerne av behandlingsanlegg for spesialavfall i Jøssingfjord, Noresco AS, sende ny og betydelig utvidet såkalt melding om prosjektet til myndighetene.