• På dette området på Kirkesola ønsker Sandfærhus Parkering å etablere nytt parkeringsanlegg. Fra venstre stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, markedsansvarlig Svein M. Håve i Sandfærhus Parkering, varaordfører Tom Henning Sletthei i Sola kommune og prosjektleder Georg Myhre i Sandfærhus Parkering. Knut S. Vindfallet

Kjemper mot parkeringsmonopolet på Sola

I snart fire år har Sandfærhus Parkering arbeidet for å få etablere et alternativt parkeringstilbud på Stavanger Lufthavn, Sola. I samme periode har Avinor utvidet med om lag 3000 nye parkeringsplasser.