Nettbuss Vest vil ikke flytte

Nettbuss Vest har bussgarasjer på naboeiendommen og er informert om CCB Ståls planer om eiendomsutvikling. Når stålgrossisten flytter, vil ledelsen i Oslo-selskapet søke om tillatelse til å reise et større nybygg på tomta, aller helst boliger.