Ønsker flere boliger for eldre i Huset Vårt

Stiftelsen Sandnes Gamlehjem ønsker å rydde plass til sju nye omsorgsboliger i Huset Vårt. Alt kan stå klart i august neste år.