• Sandnes kommune er først ute med å utarbeide beredskapsplaner for skoler og barnehager. Bildet er av Smeaheia skole Jonas Haarr Friestad

Lager anti-terrorplaner for skoler

Hva gjør skolen eller barnehagen dersom det oppstår en gisselsituasjon, en bombetrussel eller en skyteepisode. Dette må rektorer og barnehagestyrere ta stilling til.