E39 over Høg-Jæren fikk tommelen ned

Alternativet med å legge E39 over Høg-Jæren er blitt vurdert tidligere, men vegvesenets konklusjon var negativ.