• KRF_500_.jpg Jonas Haarr Friestad

Bollestad spør samferdselsministeren om rassikring

Hva vil statsråden gjøre for å rassikre fylkesvei 45 før liv går tapt?