• Hans J. Røsjorde og politimester Hans Vik har begge store ambisjoner for politiet. - Politiet spiller en nøkkelrolle i samfunnssikkerhetsarbeidet, sa statssekretæren. Frode S. Lindboe

Ikke felles nødnummer, kanskje felles nødsentraler

Verken politimester Hans Vik eller brannsjef Henry Ove Berg er stemt for justis— og beredskapsdepartementets tanker om felles nødsentraler.