• Selv om livet til Ivar Parnas ikke stod til å redde, var innsatsen uten tvil heltemodig. For denne innsatsen fortjener begge heltestatus, sa fylkemann Magnhild Meltveit Kleppa da hun delte ut diplom og sølvmedalje fra Carnegies Heltefond til Solvor Volden og Amund Ivar Bjerkeseth. Ordfører Stanley Wirak delte ut blomster. Jon Ingemundsen

De satte livet på spill for å redde ektemannen

Med fare for eget liv forsøkte Amund Ivar Bjerkeseth og Solvor Volden å berge 67 år gamle Ivar Parnas, da han gikk gjennom isen på Lutsivannet 20. januar 2013.