Dommertvil om straff-effekt

BRYNE: Sorenskriver Jon Høyland tviler på effekten av det strenge straffenivået for narkotikaforbrytelser i Norge. Tvilen går fram av en dom fra Jæren forhørsrett, med Høyland som dommer. En 19 år gammel mann fra Sola ble dømt til å betale 3000 kroner i bot for ukentlig bruk av hasj i ett år og for ett tilfelle av amfetaminbruk.