• Helge Bjørnestad ivrer etter å komme i gang med byggingen av nytt tinghus der det gamle politikammeret på Nytorget ligger. Jon Ingemundsen

Forbitret Bjørnestad etter nytt budsjettnederlag

Heller ikke denne gang er det satt av fem flate øre til konsekvensutredning for nye Stavanger Tinghus. Dette betyr at prosjektet, som ble bestilt av Domstolsadministrasjonen (DA) allerede i 2008, blir ytterligere forsinket.