Offentlig utvalg skal bedre utviklingshemmedes levekår

Stortingets arbeids— og sosialkomité ber nå regjeringen nedsette et offentlig utvalg som skal finne effektive tiltak for å bedre utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet.

Det er trolig barne- og familieminister Solveig Horne (FrP) som får i oppdrag å utforme mandatet til det nye offentlige utvalget.

 • Thomas Ergo
  Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Det bekrefter Bente Stein Mathisen (H), som er saksordfører i arbeidet med stortingsmeldingen om samme tema, overfor Aftenbladet. Arbeids— og sosialkomitéen har etter interne diskusjoner samlet seg om at et utvalg er den beste løsningen. Sist gang det offentlige foretok en helhetlig gjennomgang av utviklingshemmedes situasjon var under Lossius-utvalget i 1985. Det ledet fram til Ansvarsreformen i 1991, da institusjonene ble nedlagt og kommunene fikk ansvar for tjenester og boligtilbud til personer med utvilingshemming.

Det er i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Frihet og likeverd – om utviklingshemmede», at komiteen onsdag denne uka avga en rekke merknader. Dette er i praksis beskjeder til regjeringen. Meldingen blir endelig behandlet av Stortinget i slutten av februar.

— En enstemmig komité er enig i at meldingen tar opp områder det er viktig å ha et større engasjement og trykk på i forhold til utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet. Vi er enige om å be regjeringen nedsete et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til personer med utviklingshemming, sier Mathisen.

-Nasjonale mål må innfris

— Dette gjelder områder som selvråderett, autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. Utvalget må ha et mandat om å finne mål og tiltak i forhold til kompetanse, rettssikkerhet, økonomi og styringssystemer som sikrer at nasjonale mål om inkludering, normalisering og deltakelse innfris, sier hun.

— For et par uker siden var du skeptisk til å nedsette et utvalg, fordi det kunne sinke arbeidet med å styrke utviklingshemmedes situasjon. Er du ikke redd for det lenger?

— Det er ofte slik at en del utvalg kan bli sittende å leve sine egne liv. Vi ønsker derfor at det arbeidet som allerede pågår i regi av Barne-, likestillings- og familiedepartementet må fortsette. De kan ikke vente på utvalget. Arbeidet må pågå parallelt.

Få unge i arbeid

En av de viktigste oppgavene for utvalget blir å finne virkemidler for å sikre ordinære og tilrettelagte arbeidsplasser. Skolesystemet må i større grad sørge for at unge personer med utviklingshemming er kvalifisert det ordinære arbeidslivet.

— Det tror vi er mulig for eksempel med litt mer praktisk tilrettelegging i videregående skole, sier Mathisen.

Utvalget skal også styrke rettssikkerheten, blant annet ved å sørge for at personer med utviklingshemming og deres verger blir klar over deres rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Det må innføres systemer som sikrer at de ikke utnyttes på grunn av godtroenhet og naivitet – noe det finnes en rekke eksempler på. Interesseorganisasjoner som Norsk forbund for utviklingshemmede har i flere år krevd at politikerne gir kontrollfunksjoner sterkere sanksjonsmidler overfor kommuner som bryter loven. Dette gjelder blant annet utstrakt bruk av ulovlig tvang.

— Vi er ikke så detaljstyrende i forhold til hvilket mandat utvalget bør få. Vi sier at utvalget må se på styringssystemene våre, deriblant tilsynsordningen, sier Mathisen.

Nei til institusjonspreg

Komiteen ber heller ikke utvalget sette noe tak for hvor store bofellesskap som bør bygges framover.

— Men vi sier at det er utrolig viktig å påpeke at vi ikke ønsker institusjonsomsorgen tilbake. Men det må være opp til kommunene, brukere og pårørende å bli enige om boligstørrelser og boligformer.

— Så hvis en kommune mener det beste å bygge 25 leiligheter i ett kompleks, må den få lov til det?

— Det sier vi ikke. Vi sier at kommunen i samarbeid med de som flyter inn må bli enige om hva som er best. 25 leiligheter kan fort bli kjempestort. Men med tunløsninger og andre tiltak kan det fremstå mindre.

— Mener du at interesseorganisasjoner som NFU har uttrykt for stor mistillit til kommunene?

— Jeg opplever nok det. Jeg har fått tilbakemeldinger fra medlemmer av NFU som ikke er enige i det NFU sentralt sier. De kjenner seg ikke helt igjen.

Bo hvor de vil, men..

— Audun Lysbakken gikk som inkluderingsminister ut og sa det må være klinkeklart at også utviklingshemmede har rett til å bo hvor de vil. Er dere enige i det?

— Ja, det er vi enige i. Man kan si nei til en bolig. Men en del utviklingshemmede er også avhengig av en del tjenester. En del har også sagt at de føler seg ensomme. Det er viktig å være i dialog om alt dette. Individet er utgangspunktet for vår politikk.

Det er trolig barne- og familieminister Solveig Horne (FrP) som får i oppdrag å utforme mandatet til det nye offentlige utvalget.

NFU jubler

Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede, er strålende fornøyd.

— Det trengs et utvalg for å se på helheten i politikkfeltet fra utsiden. Vi trenger en gjennomgang fordi en på enkelte områder mangler virkemidler. På andre områder er virkemidlene fordelt på ulike etater og ansvaret smuldrer opp. Noen virkemidler er i strid med reformens målsetninger, mens andre virkemidler virker mot hverandre, sier Gitlesen, og takker alle partiene for å ha kommet til enighet.

Kritikken fra saksordfører Bente Stein Mathisen (H) besvarer han slik:

— Det er positivt at Mathisen har meninger om NFU. At noen medlemmer har et syn som avviker fra landsmøteflertallet er ingen hemmelighet verken i Høyre eller i NFU. Dette betyr ikke at mindretallet bestemmer, sier Gitlesen.

Han lar ikke muligheten gå fra seg til å påpeke at det er en statsråd fra Sola, hvor han selv har adresse, som nå har fått ballen.

— Statsråd Solveig Horne har nå fått et oppdrag fra Stortinget. Hun har allerede gitt mange positive signaler tidligere om å satse på politikkfeltet. Når hun i tillegg kommer fra Sola, ligger alt vel tilrette for en skikkelig opprydding, sier Gitlesen.

SV vil med

SVsJohnny Ingebrigtsen sier følgende:

— Jeg veldig fornøyd med at heleStortinget er enige om å sette ned et utvalg som skal se på hvordan vi skalsikre at rettighetene til mennesker med utviklingshemming blir skikkeligivaretatt. Nå gjelder det at utvalget får frie tøyler sånn at ikke kommunereller andre som gjør en for dårlig jobb for inkludering blir beskyttet.

-Mennesker med utviklingshemming skal ha de samme selvfølgelige frihetene somalle andre mennesker i samfunnet, jeg forventer at regjeringen legger seg iselen for å gjennomføre alt Stortinget nå er enige om, sier Ingebrigtsen fraSV.

30 år med med reformer, kritikk og politiske løfter

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Anklager-Hoyre-og-FrP-for-loftebrudd-3348815.html#.Uvs4ZPbVE7A

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Anklager-Hoyre-og-FrP-for-loftebrudd-3348815.html#.Uvs4ZPbVE7A

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Vurderer-engelsk-system-for-risikoutsatte-voksne-3347760.html#.UvtJf_bodJM

Saksordfører Bente Stein Mathisen (H) Foto: Stortinget

Jens Petter Gitlesen

Publisert:
 1. Politikk

Mest lest akkurat nå

 1. Jente (17) ble sexfilmet i skjul. Så ble videoen delt på Snapchat: – Jeg har vært mye lei meg

 2. Smitte på Smiodden skole

 3. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

 4. Ble bedt om å jukse i korona-søknad

 5. To båter har gått ned på islagt fjord på Høle

 6. – En flytting vil svekke flysikkerheten i redningsaksjoner