Foreldre kjemper for skoledriftsstyrene

Foreldre til barn i Stavangerskolene føler seg lurt dersom de lovede driftsstyrene ikke får 2,5 millioner kroner slik de er blitt forespeilet.