Fylkeslegen avviser kritikk

Fylkeslege Ole Mathis Hetta er enig med rådmann Ole Hetland om énting: De fleste sykehjemsbeboerne har det bra. — Men det er ikkedet saken dreier seg om, sier Hetta.