Fortsetter i Hana kirke

Knut Svindland er i bispedømmerådet ansatt som kapellan i Hana menighet, der han i dag er menighetsprest på innsamlede midler. Svindland var innstilt av både menighetsråd og innstillingsrådet.