Vil åpne for nye timebuer

Kommunale boligtomter i Time kan i fremtiden bli fordelt ved loddtrekning i stedet for bare ansiennitet.