• Tor Egil Lie blir banksjef for Jæren sparebank. Arne Norheim blir styreleiar. Reidun Gudmestad

Jær-bankane har trulova seg igjen

Denne gongen skal det bli bankekteskap på Jæren. Partane meiner dei har lært av feila dei gjorde for 20 månader sidan då dei planla hastebryllup, og det gjekk i vasken.