• Forfatter Jack Rostøl leste opp den første Sandneshistorien. Til høyre sitter illustratør Eli Oftedal Sømme, ordfører Stanley Wirak. Til venstre står Sigrun Gabrielsen i Sandnes sentrum. Kristian Jacobsen

Ka seie de i Sandnes?

Sier du «liga hollen», «din trave» og det «sko bara mangla»? Nå jaktes det på enda flere uttrykk som kan beskrive Sandnes-identiteten.