Gadå skal hete gata

STORGATA: Skiltene viser Langgada og Langgaten, men fra nå av heter gågadå Langgata.