Ungdomsskole kan få adoptere Gisketjern

Politikerne vil at Giske ungdomsskole skal få et spesielt ansvar for å passe på Gisketjern. Dammen kan brukes i undervisningen.