Økt sykefravær i skoler og barnehager i Sandnes

Sykefraværet i skoler og barnehager i Sandnes var i fjor høyere enn på mange år.

Seksjonen Oppvekst barn og unge, med nær 800 årsverk, hadde i fjor et sykefravær på 9,3 prosent. Samlet sykefravær for barnehagene var på 10,5 prosent. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Sykefraværet i Sandnes–skolen i fjor var på 7 prosent. Det er det høyest fraværet på flere år.

Skolene utgjør til sammen om lag 1443 årsverk. Fraværstallet inkluderer alle yrkesgrupper i skolen, det vil si undervisningspersonell, assistenter og administrativt personell, inkludert SFO.

Slik har fraværet i skolen vært de siste årene:

 • 2017: 7 %
 • 2016: 6,8 %
 • 2015: 5,9 %
 • 2014: 6,9%
 • 2013: 5,9 %
 • 2012: 6,4%
 • 2011: 5,7 %
 • 2010: 5,5 %

I en orientering fra rådmannen heter det at årsakene til fraværet er variert og en del forklares med langtidsfravær som ikke er jobbrelatert.

Det gis også tilbakemeldinger om slitasje som følge av arbeidspress. Utfordringer med krevende og utagerende elever blir oftest nevnt på spørsmål om hvilke faktorer som gjør arbeidsmiljøet belastende.

10,5 prosent fravær i barnehagene

Også sykefraværet i kommunens barnehager var i fjor det høyest på sju år. Samlet sykefravær var på 10,5 prosent. Det var store forskjeller mellom barnehagene. Det høyeste fraværet registrert var 17,5 prosent i én barnehage, mot 3,3 prosent i barnehagen med lavest fravær.

Slik har fraværet i barnehagene vært de siste årene:

 • 2017: 10,5 %
 • 2016: 10,2 %
 • 2015: 9,1 %
 • 2014: 9,8 %
 • 2013: 10,3 %
 • 2012: 8,4 %
 • 2011: 9,2 %

Litt lavere samlet sykefravær

Samlet sykefravær for kommunen i fjor var på 7,5 prosent. Sykefraværet er litt lavere enn for 2016, men fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år.

Fordeling mellom kvinner og menn viser at sykefraværet var 8,2 prosent for kvinner og 4,0 prosent for menn i 2017.

Sandnes kommune har mål om å ha et sykefravær som ikke skal være høyere enn 6,5 prosent.

Slik har det samlede sykefravær i Sandnes kommune vært de siste årene:

 • 2017: 7,5 %
 • 2016: 7,6 %
 • 2015: 6,9 %
 • 2014: 7,2 %
 • 2013: 7 %
 • 2012: 6,5 %
 • 2011: 6,7 %
 • 2010: 6,4 %

Sammenlignet med sykefraværet i de ti største kommunene i Norge hadde Sandnes det laveste fraværet sammen med Bærum.

Sykefraværet i Stavanger var i fjor på 8,2 prosent.

Høyest fravær av de største kommunene hadde i fjor Tromsø (10,1 %) og Bergen (9,4 %).

Publisert: