• Midtstilt bussveikonsept, som her i Mariero, er et fordyrende element. Pål Christensen
    Galleri

Fylkesordføreren avviser omkamp om Bypakke Nord-Jæren

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal sier nei til å sende Bypakke Nord-Jæren ut på en ny runde i de berørte kommunene.