• Elbilene kjører foreløpig gratis gjennom bommene på Nord-Jæren. Det gjelder også etter 1. oktober, når den nye bompengeordningen trer i kraft. NTB Scanpix

Når skal elbilene betale i bomringene?

Mange har kjøpt eller bestilt elbil for å slippe å betale bompenger. Foreløpig er passeringene for alle med elbil gratis gjennom bomringene på Nord-Jæren, men dette kan ta slutt når andelen elbiler når et gitt nivå.