• MF «Finnøy» trafikkerer sambandet Lauvvik-Oanes på Høgsfjorden. Dette er en 110-bilers ferje. Tilbudet skal opprettholdes i privat regi, i konkurranse med Ryfast. Pål Christensen

Boreal drømmer om elferje på Høgsfjorden

Høgsfjordsambandet har de tre siste årene gått med et samlet underskudd på drøyt 29 millioner kroner. Boreal Sjø drømmer om å sette inn elferje. Men hvordan skal rederiet få driften til å gå i pluss?