• MF «Finnøy» går i skytteltrafikk mellom Oanes og Lauvvik i Høgsfjordsambandet. Det offentlige tilbudet legges ned når Ryfast åpnes, men ferja kan drives videre i privat regi. Tor Gunnar Tollaksen

Minst to har søkt om løyve for privatferje på Høgsfjorden

Norled og Høgsfjord rutelag vil drive privatferje på Høgsfjorden.