• Åge Sola i Rennesøy Høyre. Jon Ingemundsen

Rennesøy krever evakueringsrom, veivesenet setter trolig ned farten

Rennesøy kommune vil ha evakueringsrom i Rennfast, mens Statens vegvesen i første omgang tenker å sette ned fartsgrensen, hvitmale tunnelveggene og montere skilt som viser hvor fort trafikantene kjører.