• Sara Friestad Hansen bruker stort sett friminuttene på å spille fotball med klassekameratene sine. Jarle Aasland

Slik jobber skolene med den nye mobbeloven

SANDNES: Skoler som ikke gjør nok for å stoppe mobbing, risikerer tvangsmulkt fra Fylkesmannen. Nytt kapittel 9A i opplæringsloven stiller strengere krav til alle som jobber i skolen.