• (F.v.) Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) og fylkesrådmann Trond Nerdal skal nå tygge på ekspertutvalgets forslag til overføring av oppgaver til fylkeskommunene. Ove Heimsvik

Nå får Rogaland mer makt og oppgaver fra staten

Nesten 4800 ansatte blir berørt når fylkeskommuner foreslås å få ansvaret for oppgaver verdt 24 milliarder kroner.