• Den nye brannstasjonen på Stangeland som åpnet i 2017 ble 83,2 millioner billigere. Det fører til billigere husleie for eierkommunene. Jonas Haarr Friestad

Ny brannstasjon ble 83,2 millioner billigere

På grunn av billigere inventar og utstyr, lavere moms-belastning og lavere felleskostnader ble den nye brannstasjonen på Stangeland 83,2 millioner billigere.