• – Mange av dagens eldre ønsker andre ting enn bare salmesang og gitar, sier Kåre Reiten (Høyre). Marie von Krogh

– Gi de eldre Skype og ny teknologi, ikke bare salmesang og gitar

STAVANGER: SV mener økt bemanning er avgjørende for å gi beboere på sykehjem noe meningsfullt å gjøre. Høyre vil gi de eldre Skype og kulturopplevelser på storskjerm.