• Det kan minne om en rundkjøring, men er et midlertidig kryss. Derfor oppstår det daglig nesten ulykker på denne plassen på Øksnevad i Klepp, der det nå bygges en ny rundkjøring, bak betongmuren midt på bildet. Den skal bli ferdig til jul. Geir Sveen
    Galleri

Hvor ble de av, alle som jobbet i dette anlegget på Jærens mest trafikkerte vei?

Siden i vår er all trafikk på Fv. 44, hovedveien til Jæren, ledet inn på en provisorisk omkjøring som flere mener er uoversiktlig og livsfarlig