Parken blir hjertet for ny hovedpulsåre i Hillevåg

Fem friske millioner skal sette fart i arbeidet med å få Hillevåg til å blomstre. Sammen med Paradisområdet og SUS-tomta i Bekkefaret-Våland blir Hillevåg hjertet i Stavangers framtidige, gigantiske, bynære bydel.

Thomas Bendiksen (MDG), Frode Myrhol (FNB) og Anders Bentsen (Ap) fra flertallspartiene i Stavanger sitter også i Utvalg for by- og samfunnsutvikling.
Publisert: Publisert:
Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. Balanseelementer, betongblokker og klatrestativer skal få opp pulsen må små og store i Hillevåg bydel.
Les også

Her skal de henge i Hillevåg

icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det har ligget litt ensom og alene langs industriområdet ved sjøen i Hillevåg, parkouranlegget. Men under pandemien, mens treningssentre har vært stengt, har flere enn elevene ved Kvaleberg skole funnet veien til bevegelsesparken.

Anlegget åpnet i 2017 og kostet 4,8 millioner kroner.

Frode Myrhol inspiserer parken som liger litt alene i dag, smen som snart omringes av leiligheter i Consulens brygge og grøntsating i Hillevåg.

Parken blir også møtepunktet mellom luksusleiligheter i Paradis og eldre industri i Hillevåg. Målet er at det grønne draget som planlegges gjennom bydelen skal gå her.

Parkveien blir Hillevågs grønne hovedpulsåre

Hillevåg har alt

– Hillevåg har noen utfordringer på levekårsmålingene, men bydelen har også veldig mye bra, sier Anders Bentsen i Arbeiderpartiet, som selv bor i Hillevåg. Han er en av fem kommunestyrepolitikere som har adresse i Hillevåg. I forrige periode var de en til to.

Målingene viser også at trivselen i bydelen er høy. Den ligger nær sentrum, nær sjøen og har gode buss- og togforbindelser. Men jernbanen splitter bydelen i to og hindrer veien til sjøen for mange.

Området Kvaleberg er sett på som det mest utfordrende i Hillevåg. Bydelen omfatter også Bekkefaret og Saxemarka.

Fem friske millioner

Nå har flertallspartiene i Stavanger funnet fem friske millioner som skal brukes til å ruste opp bydelen. To millioner skal brukes til levekårsarbeid og her skal innbyggerne selv være med å bestemme. I tillegg skal byplanleggingen bli bedre. Derfor får byplanavdelingen tre millioner kroner ekstra.

Linda Hagen

Roper hurra

– Fantastisk! Så gøy å få denne nyheten i disse kornatidene der det er så vanskelig å møtes, sier Lina Hagen, prosjektleder i områdeløftet for Hillevåg.

Å møtes er en forutsetning for å bygge trivsel og god helse, mener Hagen.

Det første hun vil prioritere med de nye pengene er møtepunkter i grønne lunger. Koronaperioden har vist at flere bruker nærmiljøet mer aktivt.

– Vi har fått veldig mange gode ideer fra innbyggerne. Etter korona skal vi få fart på mange nye tiltak, sier Hagen.

Kommunestyret i Stavanger har vedtatt å forlenge områdesatsingen i Hillevåg til 2023. De ekstra pengene kommer godt med. Flertallspartiene i Utvalg for bymiljø og utvikling vil la beboerne i bydelen bestemme over pengene.

Friske penger fra kommunekassa

– Da vi laget kommunebudsjettet var vi både offensive og forsiktige. Vi trodde og håpet at inntektene til kommunen skulle bli høyere, og det ble de. Da følger vi planen vår og bruker penger på å bedre bomiljøet i Hillevåg, sier Frode Myrhol i FNB. Han er også leder i Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger.

– Vi vil ha fortgang, men vi vil også ha mer regi på byutviklingen. Derfor gir vi mer penger til planarbeid, sier Anders Bentsen i Arbeiderpartiet og nestleder i samme utvalg.

Parkveien blir Hillevågs grønne hovedpulsåre

Lærer av Storhaug

– En stor feil man gjorde på Storhaug var at man glemte å sette av tomter til fellesfunksjoner som skole, barnehage og møteplasser. Det skal vi lære av i Hillevåg, sier Bentsen.

– Vi ønsker å få til gode koblinger mot andre bydeler langs hele strekket fra Paradis til Hillevåg, sier Thomas Bendiksen i MDG. Også han sitter i byutviklingsutvalget.

– Sjøen er nærmeste nabo. Men bydelen trenger bedre visuell og fysisk kontakt med vannet i nabolaget sitt, sier Bendiksen.

Mer grønt, flere møtesteder og bydelshus står på ønskelista:

  • Det forhandles om kjøp av den såkalte Racine-tomta ved Kvaleberg skole for bygging av bydelshus.
  • Gamle Essotomta er området ved bevegelsesparken og eies av Bane Nor. Tomta er delvis opparbeidet til park som en del av Paradis Brygge-utbyggingen. Avtalen er at kommunen skal overta hele tomta etter hvert og fortsette grønnmalingen av det gamle industriområdet langs sjøen.
  • Kullimporthavna: Gammelt industriområde som har ligget brakk og nedgrodd bak høye gjerder. Nå har Alfred Ydstebø og Base Bolig igang med Consulens brygge som skal bli 123 leiligheter og ti rekkehus.
  • Småbåthavna nær Skretting og Felleskjøpet: Utviklingen av tomta og eierskap er en del av områdeplanen som skal utvikles og bestemmes.

Paradis grenser til Hillevåg og ligger foran i køen på kontoret til byplanleggerne. Stavanger universitetssjukehus (SUS) på Våland-Bekkefaret grenser også mot Hillevåg. Også her er tomteeier utålmodig og vil ha fart i reguleringsarbeidet, slik at de kan selge tomten. Samtidig pågår allerede et reguleringsarbeid for Hillevåg.

Publisert: