Nav-sjef Vågeng: «Vi så det ikke»

Både Riksadvokaten og departementet burde ha vært varslet tidligere om tvilen rundt forståelsen av EUs trygdeforordning, erkjenner Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Nav-direktør Sigrun Vågeng flankert av Anne Lieungh og Marianne Fålun i høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– I denne saken her gikk det for sakte. Alvorligheten i saken ble ikke forstått. Vi trodde vi var i god tro, sa Vågeng.

Hun forklarte seg fredag i den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om trygdeskandalen.

– Vi hadde ikke oppmerksomhet på at vi kunne ha gjort noe feil, fremholdt Nav-sjefen.

Skjæringspunkter

Vågeng pekte på to skjæringspunkter da hun burde blitt varslet i saken. Det første var da Nav Klageinstans tok opp saken med direktoratet høsten 2018. Det andre var da Trygderetten begynte å avsi flere kjennelser som gikk mot Navs fortolkning av forordningen.

– Vi har vært for svake på EØS-rettens betydning, og vi har ikke hatt tilstrekkelig framdrift når det gjelder avklaring av regelverket, slo Vågeng fast.

– Dette burde ha blitt fanget opp og havnet på mitt bord, sa Vågeng, som framholdt at Nav først i august 2019 forsto at saken handlet om en rettsanvendelsesfeil.

– Hvorfor skjedde det ikke? ville saksordfører i kontrollkomiteen Eva Kristin Hansen (Ap) vite.

– I 2017 hadde vi i mange år forholdt oss til en tydelig lovtekst. Da var det ikke opplagt at vi hadde tolket loven feil, svarte Vågeng.

Knallhard kritikk

Torsdag rettet tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch flengende kritikk mot både Nav og departementet for at han ikke var blitt varslet om saken tidligere.

Busch pekte på at 33 av de 75 feilaktige dommene i saken kanskje kunne vært unngått hvis riksadvokaten allerede i 2017 hadde blitt varslet.

– Juni 2017 anser jeg ikke for tidspunktet. Men våren 2018, da vi begynte å se at her kan det være noe, da kunne vi gått til riksadvokaten, sa Vågeng.

Hun fremholdt at saken da også ville dukket opp på hennes risikokart.

Både Vågeng og hennes forgjenger Joakim Lystad, som også forklarte seg torsdag, beklaget sterkt hele saken.

– Jeg vil sterkt beklage overfor de berørte at Nav praktiserte den aktuelle trygdeforordningen feil i min periode, sa Lystad.

Solberg og Hauglie

Høringen i kontrollkomiteen behandler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse til Stortinget om saken 5. november i fjor. Den handler om perioden fra 2012 og fram til i dag.

Senere fredag skal Hauglie og statsminister Erna Solberg (H) forklare seg.

Kjernen i saken er at Nav i en årrekke praktiserte EØS-regelverket på trygdeområdet feil. Konsekvensen ble at en rekke uskyldige personer ble dømt for trygdesvindel og fikk store tilbakebetalingskrav rettet mot seg.

50 personer jobber nå i Nav bare med å rydde opp i disse sakene. Anslagsvis 2.400 personer er berørt, og allerede er det gjort 272 nye vedtak hvor det tidligere er gjort et urettmessig vedtak om tilbakebetaling, ifølge Vågeng.

174 saker er helt omgjort, mens 66 vedtak er delvis omgjort. I 32 saker er imidlertid vedtakene opprettholdt.

Nav har hittil utbetalt 7,6 millioner kroner til 184 personer

Publisert: