• Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og landbruksminister Olaug Vervik Bollestad kjører fram Matfylket Rogaland som valgkampsak. Jon Ingemundsen

Et halvt år i stormen som landbruksminister

Etter et halvt år i stormen som landbruks- og matminister kom Olaug Vervik Bollestad til gamle tomter i Strand, hvor hun vokste opp.