• Det skal bli dyrere å bruke Hjem-jobb-hjem fra 23. oktober. Pål Christensen

Prisøkning skaper harme - politikerne varsler kamp om Hjem-jobb-hjem

Den store prisøkningen på Hjem-jobb-hjem skaper sterke reaksjoner. Politikerne vil sette prisøkningen på vent.