• Jan Erik Søndeland fra venstre, Sissel Knutsen Hegdal og Dag Husebø er glade for flere studieplasser i IKT. UiS

UiS får 20 nye studieplassar på data

Kunnskapsdepartementet gir 20 nye studieplassar, øyremerka informasjonsteknologi, til Universitetet i Stavanger. Dermed blir det enda fleire kandidatar frå UiS til å løyse morgondagens IT-utfordringar.