• Dette er nye M44 sett fra Fv 44 mot Bryne. Bygget helt til venstre ligger der Felleskjøpet i dag har sitt anlegg. Bilene skal kjøre fra Shellstasjonen, så ned og over elva på ny bru før de når en stor underjordisk parkeringshall. Amb arkitekter

Slik vil Coop bygge ut Bryne og M44

200 til 250 boliger er bare noe av det som kan komme over kjøpesenteret M44 på Bryne.