Her er det temperatur! Ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Eirik Faret Sakariassen fra SV duellerer om fattigdom i Stavanger.