Mattilsynet laget mink-rapport full av feil

Minkbonde hevder at Mattilsynet er ute etter å ta pelsdyroppdretterne.

Minkbonden har godkjenning for å ha nesten 10 000 mink i anlegget som akkurat nå står tomt. Forrige kull ble nylig slaktet og solgt. Til høsten er planen å ta inn nye valpekull. Minkbonden vil ikke stå frem med navn fordi han vil unngå hets og reaksjoner fra pelsmotstandere og aktivister.
 • Andreas Veggeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Les tilsvaret fra Mattilsynet nederst i saken.

Minkbonden, som har et gårdsbruk med plass til 9600 mink i Sandnes kommune, oppfattet at det var god stemning da han fikk uanmeldt tilsyn fra Mattilsynet og dyrevernnemnda i slutten av juni i fjor. Nemnda er underlagt Mattilsynet og bistår i det lokale tilsynsarbeidet med vurderinger av dyrevelferden.

Bonden, som aldri tidligere har hatt alvorlige anmerkninger eller fått fattet hastevedtak mot seg, fikk med seg foreldrene som vitner på inspeksjonen. Ingen alvorlige funn ble gjort og det ble heller ikke varslet om nødvendige tiltak.

Overraskelsen var derfor stor da Mattilsynet tre dager senere troppet opp på minkfarmen og forkynte at det var bestemt at bonden måtte skifte fôr umiddelbart eller avvikle hele minkfarmen. I rapporten kommer det frem at Mattilsynet har som hovedinntrykk at dyrevelferden på minkfarmen er dårlig.

«Dyretragedie»

Den opprinnelige rapporten slår blant annet fast at «de fleste dyra i farmen er underernærte/feilernærte, tynne og tilbakesatte». Mattilsynet omtaler situasjonen under inspeksjonen som «en dyretragedie som omfatter et stort antall dyr».

Minkbonden protesterte høylytt på dette, da han overhodet ikke kjente seg igjen i det rapporten beskrev. At rapporten var feilaktig, ble bekreftet en uke senere da en avdelingssjef i Mattilsynet tok kontakt med bonden over telefon.

– Vi håper å legge saken så død som mulig så raskt som mulig, sier avdelingssjefen i samtalen der han innrømmer at forholdene på gården langt fra er så graverende og alvorlige som den opprinnelige rapporten gir inntrykk av. Faktisk har rapporten så mange faktafeil at Mattilsynet ønsker å trekke den bort fra hele journalsystemet.

Minkbonden har en 2000 kvadratmeter stor hall med 2400 bur. Hvert bur har plass til fire mink.

Full av feil

Mattilsynet velger å fjerne det opprinnelige vedtaket og deretter sende en ny tilsynsrapport til minkbonden. I denne kommer det frem at den opprinnelige rapporten ble skrevet av en seksjonssjef som ikke var med på inspeksjonen. Hun hadde basert rapporten på dokumentasjon fra inspektørene som var på tilsynet.

«Beklageligvis oppsto det her flere misforståelser på grunn av faktafeil om forholdene i dyreholdet og om driften generelt», står det i den andre rapporten. Videre kommer det frem at det var reint og fint under tilsynet, at journalholdet er svært godt og at tilsyn over flere år har vist at bonden bruker mye tid på dyreholdet. Mattilsynet beklager deretter på det sterkeste de to tilsynene og oppfølgingen etter dem.

Les hva Mattilsynet svarer i saken her!

– Lyver bevisst

Minkbonden mener at de to vidt forskjellige beskrivelsene er et bevis på at Mattilsynet kommer med usannheter i rapporter.

– Det kan virke som om de har en agenda om å legge ned pelsdyrbransjen, sier bonden til Aftenbladet. Etter behandlingen han fikk av Mattilsynet, har han engasjert advokat Arvid Sjødin. Sjødin har på vegne av sin klient anmeldt Mattilsynet for å avgi falske rapporter.

– Jeg kan ikke tro at så mange oppegående mennesker kan gjøre så mange feil, sier Sjødin til Aftenbladet. Han mener at de to rapportene fra Mattilsynet er så motstridende at en må spørre seg hva som er motivet for inspektørene.

– Mattilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som skal ha tillit blant dem som undersøkes, sier Sjødin. Han mener at dette tilfellet er svært alvorlig, ettersom Mattilsynet har makt til å avvikle arbeidsplassene til mange mennesker.

Henlagt

Anmeldelsen ble henlagt i februar da politiet ikke anser at det foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger noe straffbart forhold. Henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten i midten av mars måned, men klagen ble ikke oversendt til Rogaland Statsadvokatembede før 16. mai. Der ligger den nå til behandling.

Politiinspektør Sigve Espeland i Sør-Vest politidistrikt sier til Aftenbladet at han overfor Statsadvokaten har innstilt på at det ikke er grunnlag for å omgjøre henleggelsen. Etter Espelands syn er det ikke noen rimelig grunn til å bruke politiets tid på å etterforske saken.

– Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at Mattilsynet med vilje har laget en falsk rapport for å sverte eller skade noen, sier Espeland til Aftenbladet. Han påpeker også at ledelsen i Mattilsynet har tatt tak i feilen som skjedde.

Må få konsekvenser

Minkbonden stiller seg derimot uforstående til at politiet ikke ønsker å etterforske saken. Han er innstilt på å ta kampen i retten om det er nødvendig.

– Det kan ikke være sånn at de kan lyve og dikte opp ting som ikke eksisterer. Hvis dette ikke får konsekvenser for de som har gjort det, vil jeg slutte som bonde, sier han.

Minkbonden mottok to vidt forskjellige rapporter fra Mattilsynet i fjor sommer. Mattilsynet innrømmer at de gjorde slett arbeid da de først kom med en kritisk rapport hvor bonden ble bedt om å gjøre en rekke hastetiltak. Noen dager senere slettet Mattilsynet rapporten og kom med en helt annen konklusjon.

Regiondirektøren legger seg paddeflat

– I denne saken har vi gjort det meste feil, innrømmer regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet.

Han er ansvarlig for Mattilsynet i kystfylkene fra Aust-Agder til og med Sogn og Fjordane. Fjetland sier at for dårlig kvalitetssikring, rutiner og for dårlig overlevering av informasjon er årsaken til at Mattilsynet kunne komme med to vidt forskjellige rapporter med kort mellomrom etter at det ble utført tilsyn på en minkfarm i Sandnes i fjor sommer.

– Det er ingen tvil om at «me dreid på draget», sier Fjetland, som lover å gå inn i alle detaljer i saken. Han kommer også med en unnskyldning til minkbonden for det som har skjedd.

– Slik som dette skal ikke skje, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å hindre at noe slikt som dette noen gang gjentar seg, sier Fjetland.

Regiondirektør Ole Fjetland.

Har denne saken fått, eller vil den få, noen konsekvenser for noen ansatte i Mattilsynet?

– Avdelingen som gjennomførte tilsynet, har hatt en grundig gjennomgang og innskjerping av alle rutiner i forbindelse med tilsyn. Vi kommer til å gå detaljert gjennom saken flere ganger for å sikre at vi har fanget opp alt som kan og må korrigeres og for å hindre at vi går på trynet på tilsvarende måte i framtiden, sier Fjetland.

De omstridte tilsynene skjedde i fjor sommer og Mattilsynet ble anmeldt for fem måneder siden. Fjetland sier at evalueringen av saken fortsatt pågår.

– Det er flere faser i en slik evaluering, og nå holder vi på å se på detaljene, sier Fjetland.

Slettet rapporten

Mattilsynet valgte å fjerne den opprinnelige og feilaktige rapporten fra postlistene hvor slike dokumenter skal journalføres og gjøres tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Dette er noe alle offentlige myndigheter er pliktet til å gjøre etter offentlighetsloven. Regiondirektør Fjetland hevder likevel at Mattilsynet tar journalplikten på alvor.

– Det er ønsket om å være korrekt som gjorde at vi fjernet den første tilsynsrapporten fra postjournalen. Hvis den hadde blitt liggende, og noen hadde bedt oss om innsyn i rapporten, ville vi jo gitt ut et dokument som beskrev helt feilaktige forhold hos bonden. Det ville vært svært uheldig. Dette var årsaken til at vi fjernet saken, sier Fjetland.

Er det vanlig prosedyre at dokumenter og vedtak som ifølge offentlighetsloven skal tilgjengeliggjøres for allmennheten, slettes eller fjernes fra postlistene?

– Nei, selvsagt ikke. Da vi oppdaget hvor alvorlige feil vi hadde gjort i denne saken, fjernet vi rapporten fra postjournalen slik at de som eventuelt ville be om innsyn i rapporten som gjaldt denne bonden, ikke skulle få et bilde av driften hans som ikke stemte overens med virkeligheten, sier Fjetland.

Beklager overfor bonden

Kan bønder og andre aktører som kontrolleres av Mattilsynet, ha tillit til at dere opptrer redelig?

– Jeg forstår at spørsmålet kommer i tilknytning til denne saken, der vi har gjort mange svært alvorlige feil. Men svaret er ja! Vi prøver alltid å opptre og vurdere og rapportere på en måte som gjør at folk kan ha tillit til oss. Det har vi åpenbart ikke gjort i denne saken, sier Fjetland, som samtidig beklager overfor bonden alt ubehaget Mattilsynet har påført ham.

Regiondirektører understreker at Mattilsynets jobb er å se på hvordan dyra har det, hverken mer eller mindre, og at pelsdyrbønder i distriktet kan føle seg trygge på å få objektiv og rettferdig behandling. Han avviser at dyrevernnemnda eller andre aktører i Mattilsynet har som agenda å få avviklet pelsdyrbransjen.

– Ansatte i Mattilsynet eller dyrevernnemnda utfører tilsyn med mink på lik linje med alle andre dyreslag, sier Fjetland.

Publisert:
 1. Mattilsynet
 2. Dyr
 3. Pelsdyrnæringen
 4. Arvid Sjødin
 5. Sandnes

Mest lest akkurat nå

 1. Over en million tv-seere så huset deres i beste sendetid

 2. Se alle bildene her

 3. Da hun ble gravid med sin homofile venn, ringte Anniken Huitfeldt for å spørre om det alle lurte på

 4. Viking rett i angrep etter pause

 5. Finn stanser annonser med passtimer til salgs

 6. Stadig flere russere blir skeptiske til krigen - unge er mest negative