Justisministerens au pair klager på utvisning og avslag på opphold

Jøran Kallmyrs au pair forlot landet uten å klage. Etter at hun tirsdag fikk advokat, har hun nå likevel klaget på Utlendingsdirektoratets vedtak om utvisning og avslag på opphold i Norge.

Jøran Kallmyr ga au pairen 9000 kroner da hun forlot landet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Som Aftenposten har avslørt, mener Utlendingsdirektoratet (UDI) at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) siden august i fjor har hatt en au pair uten lovlig opphold. På politistasjonen fikk den filippinske au pairen utreisefrist til dagen etter – og dro.

Den utviste au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg sier nå at kvinnen torsdag ettermiddag ga beskjed om at hun ville klage på UDIs vedtak, og denne blir levert innen fristen, som er fredag.

Mener UDIs vurdering skyldes en misforståelse

Advokaten sier at au pairen i klagen mener at avgjørelsen er fattet på feil grunnlag.

Hun hevder selv at hun ikke har jobbet i den perioden UDI mener og mener at UDIs konklusjoner bygger på en misforståelse. Boe Hornburg mener at det er saksbehandlingsfeil og at UDI ikke har opplyst saken tilstrekkelig.

9. mai i år kjørte justisministerens kone til Follo politistasjon i Ski for å hente et brev.

– Da fikk vi vite for første gang at hun hadde fått avslaget, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp), som bor i Drøbak.

– Vi vurderte at det beste var å reise ut, enten hun hadde til hensikt å klage eller ikke, sier Kallmyr.

Kvinnen dro uten å klage.

Fikk med seg 9000 kroner

Årsaken til at au pairen fikk avslag på fornyet søknad om oppholdstillatelse, knyttes til syv uker før hun møtte opp hos politiet og fikk levert alle papirer.

I disse ukene sier au pairen og familien at hun kun oppholdt seg der som gjest. UDI bestrider ifølge Kallmyr både lovligheten av at «gjesteoppholdet, og mener hun utførte arbeid.

På spørsmål til Kallmyr om hvorfor han ikke rådet au pairen til å klage og forbli i Norge mens klagen på oppholdstillatelsen ble behandlet, svarer han slik:

– Hva gjelder klage på vedtak, viser jeg til hennes advokat.

Han legger til at de mente det var best å overholde utreisefristen.

– Vi hadde bare én dag til å vurdere dette. Det vil si at det ikke var tid til å be om utsatt utreisefrist og få svar før utreisefristen var løpt ut, sier Kallmyr.

Kallmyr forteller at de «ga henne reisepenger, feriepenger og alt hun hadde krav på» da hun dro.

– I tillegg fikk hun noen penger til dekning av kostnader den første tiden – for hun var tross alt i en vanskelig situasjon, sier Kallmyr.

Han sier han vil rapportere inn beløpet til skattemyndighetene. På spørsmål om hvor store beløp dette dreier seg om, opplyser han at hun fikk med seg 9000 kroner.

– En del av dette er feriepenger og utestående lønn. Ca. 3000 kroner av beløpet var ekstra lommepenger, sier han.

Statsminister Erna Solberg sier hun fortsatt har tillit til justisminister Jøran Kallmyr.

Advokaten: Hun klager

Samme dag som Aftenposten kontaktet au pair-byrået og Kallmyr med spørsmål om saken, engasjerte familien Kallmyr advokat for den filippinske au pairen. Det var tirsdag i denne uken.

Advokat Ingvild Boe Hornburg opplyser nå at au pairen klager.

– Hvorfor benyttet hun seg ikke av muligheten til å klage på avslaget og bli boende her mens klagesaken ble behandlet? Hun bedyrer jo at hun ikke jobbet?

– Hun ble helt fortvilet og tenkte at det beste hun kunne gjøre for å ikke havne i noe trøbbel, var å dra, sier Hornburg.

Har vurdert mulig interessekonflikt

– Fikk hun noen råd av familien Kallmyr om hvorvidt hun burde klage eller ikke?

– Det vet jeg ikke. Så vidt jeg har skjønt på henne, var det hennes eget valg.

– Kan det for deg i denne saken dukke opp spørsmål der det kan være en interessemotsetning mellom å representere au pairen og muligens bli betalt av Kallmyr?

– Jeg skjønner godt at du spør, og jeg har tenkt gjennom problemstillingen. Jeg har foreløpig ikke har tatt imot noen penger, svarer advokaten.

Hun håper at arbeidet med klagen kan dekkes av myndighetene.

– Dersom jeg ikke får arbeidet dekket, har familien Kallmyr sagt at de skal betale. Jeg har frem til nå ikke sett at det er noen interessekonflikt etter å ha snakket med min klient om saken. Dersom det mot formodning skulle oppstå en interessekonflikt, gjør jeg arbeidet pro bono, sier advokaten.

Hun hjelper au pairen både med klage på avslag om opphold og med tilsvar på varselet hun har fått om mulig utvisning fra Norge og Schengen. Det varselet mottok au pairen ifølge justisministeren også på tirsdag.

«Opplæring i huset» kan være deler av problemet

Ifølge opplysninger Aftenposten har fått, mener UDI at au pairen har jobbet i Kallmyr-familiens hjem etter 27. august, fem dager etter at hun flyttet inn.

Advokat Hornburg sier hun tror, men ikke vet, at det kan skyldes at hennes klient har fortalt at hun fikk opplæring i hvordan huset fungerte denne dagen.

Samtidig opplyser advokaten at UDI legger til grunn at «utlendingen har virket ulovlig som au pair mellom perioden 22.08.2018 til 12.10.2018. Begrunnelsen er at au pairen – selv om det ikke er bevist at den har utført arbeidsoppgaver for familien – har fått kulturutveksling ved å bo i familien.»

Les også

LES OGSÅ: Statsminister Solberg (H) har fortsatt tillit til Kallmyr

– Her virker det jo som om det er kulturutvekslingen som er problemet og at hun har virket som au pair bare i kraft av å ha bodd der. Det er i så fall helt sprøtt all den tid UDI har gitt beskjed til au pair-byrået at hun kunne flytte inn hos ny familie så lenge hun ikke begynte å jobbe der, sier Hornburg.

Publisert: