Stortinget avverger «bomran» på Nord-Jæren

Tungtransporten står overfor ekstraregning på flere hundre millioner i ny bomring på Nord-Jæren. Høyre, Frp og KrF avverger dette.

Høyre, Frp og KrF er enige om å innføre et tak for 75 passeringer i måneden i den nye bomringen også for tyngre biler. Dermed slipper disse kjøretøyene en betydelig ekstraregning.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Rosenkilden trykker i neste uke sin historie om «bomranet som ble avverget» i tolvte time på Stortinget.

Her opplyser Helge Orten (H) i transportkomiteen på Stortinget at Høyre, Frp og KrF er enige om at også tungtransporten, ikke bare lette kjøretøy, blir omfattet av tak på 75 passeringer i måneden etter betydelig press fra blant andre deler av Rogalandsbenken.

Orten bekrefter overfor Aftenbladet at de tre partiene er enige om å gi fullmakt til Samferdselsdepartementet om å gjennomføre passeringstak for alle kjøretøy i den nye bomringen.

– Jeg synes det er rimelig med passeringstak for samtlige kjøretøy. Samtidig legger dette noen føringer for kommende bypakker, sier han.

Les også

Her må du betale bompenger i oktober 2018

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) drar inn 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

Næringslivet jubler:

– Det er ufattelig viktig at dette er kommet på plass. Det viser at politikerne forstår næringslivets behov for en viss kostnadskontroll, sier Jan Håvard Hatteland, styreleder i NHO logistikk og transport i Rogaland.

Endret opplegg

Fylkestinget forutsatte en rabattordning for all tungtransport, passeringstak for kjøretøy mellom 3,5 og 7,5 tonn og en mellomtakst for denne kjøretøygruppen. Dette forsvant i innstillingen fra departementet 16. desember, skriver Rosenkilden.

I tråd med departementets forslag har det ligget an til at kjøretøy over 3,5 tonn måtte betale 55 kroner per passering utenom rushtiden og 110 kroner i rushtiden. Det ble altså ikke lagt opp til rabatter eller passeringstak for denne gruppen.

Les også

– Jeg vil kalle dette et ran av Nord-Jærens befolkning

Les også

– Bilister må betale mer bompenger fremover

Det er umulig å beregne presist hva tungtransporten vil spare på betalingsfritak etter 75 passeringer i måneden.

Eksempelvis har Rosenkilden grovt anslått at for kjøretøy mellom 3,5-7,5 tonn, er besparelsen på drøyt 39.000 kroner per kjøretøy i året, eller 585 millioner kroner over 15 år, med en del forutsetninger.

«I praksis betyr departementets forslag en firedobling av bompengeutgiftene for en rekke transportbedrifter sammenliknet med i dag, og 2,5 ganger høyere for kjøretøy mellom 3,5 tonn og 7,5 tonn sammenliknet med vedtaket fylkestinget gjorde for litt over to år siden», skriver magasinet.

Kan påvirke andre bypakker

Orten viser til en del innspill om at spesielt næringstrafikken oppfatter det som urimelig at de ikke får passeringstak.

– Bakgrunnen er lokale vedtak om at det i utgangspunktet var tre takstgrupper, altså opp til 3,5 tonn, mellom 3,5 og 7,5 tonn og 7,5 tonn og oppover. Fylkesvedtaket hadde passeringstak for alt opp til 7,5 tonn. Så gjorde Stortinget et vedtak i forbindelse med budsjettet for 2016 om å gå over til to takstgrupper, altså opp til 3,5 tonn og over 3,5 tonn. I proposisjonen er det betalingstak kun for den første gruppen, forklarer han.

– Man skulle kanskje ikke tro at samferdselsministeren ville næringslivet noe vondt?

– Departementet har bare forholdt seg til vedtaket fra desember 2015. Noe annet ville vært rart. Stortinget har lagt grunnlaget og må selv eventuelt gjøre endringer. Nå er Høyre, Frp og KrF enige om å gjøre endringer, og det kan være at flere vil slutte seg til dette før det er sluttbehandlet (frist: 14. mars), fordi vi ser det kan slå forholdsvis urimelig ut for en del av næringstrafikken.

– Kan dette skape presedens?

– Vi må nok skille mellom bypakker og andre bompengeprosjekter. Dette vil ikke være så relevant i ordinære bompengeprosjekter utenfor byene. Men i en bypakke vil dette være veldig relevant, fordi det vil være mye inn- og utkjøring av byområdet. Dette vil kunne skape en viss presedens for en del av bypakkene.

– Må dette til Stortinget for en prinsipiell avklaring slik at man skal slippe tilfeldighetsbehandlinger?

– Den prinsipielle saken har jo vært oppe. Utslaget så vi når den første bypakken for Nord-Jæren kom til behandling. Derfor kan det tenkes at vi må se nærmere på dette, og det er jo egentlig det vi gjør. Det er ikke sikkert at den prinsipielle vurderingen vi gjorde om to takstgrupper er like bra lenger. Vi vil få flere bypakker til behandling der vi må gjøre flere slike vurderinger, sier han.

– Jeg antar at departementet og lokale myndigheter merker seg dette i framtidige behandlinger, sier Orten.

Bompengefinansierte bypakker vil være en del av den nye ordningen med byvekstavtaler.

Nord-Jæren er i forhandlinger nå om betingelsene, og regjeringen har varslet avtale med Bergen-området. Etter hvert kan Oslo/Akershus og Trondheim kan få reforhandlet bymiljøavtalene sine til byvekstavtaler.

Også byregionene Tromsø, Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma er aktuelle for byvekstavtaler. Slik kan den ferske enigheten på Stortinget få konsekvenser i store deler av landet.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil få adgang til å lette næringslivets bompengebelastning på Nord-Jæren.

Sov i timen?

Rosenkilden skriver at tidligere fylkesordfører Janne Johnsen (H) tar selvkritikk på at hun ikke hadde fått med seg at departementet endret på fylkestingets innstilling.

Magasinet skriver også at endringene først ble kjent for politikere i Rogaland da Rosenkilden begynte å jobbe med saken.

Forslaget fra departementet kom 16. desember. Samme dag skrev Aftenbladet at lette kjøretøy fikk rabatt og passeringstak og at tunge kjøretøy over 3,5 tonn ikke får rabatter.

Geir Pollestad (Sp) ble sitert på sin bekymring for at det ikke er noe passeringstak for tunge kjøretøy.

– Det kan bli ekstremt dyrt for næringslivet, håndverkere og budbiler. Det er noe vi må se på i stortingsbehandlingen, sa han til Aftenbladet.

Les også

D-dag for bompengene: Bussvei og sykkelvei er «ulønnsomt»

Les også

KrF-topp: - Arrogant og frekt, Ketil

10. januar holdt Hatteland foredrag for Rogalandsbenken på Sola om det «næringsfiendtlige» forslaget. Med rødt hadde han markert teksten som viste at de tyngre kjøretøyene ikke ville få rabatt, mens lette kjøretøy ville få passeringstak.

- Dette har kommet opp når det har nærmet seg vedtak. Jeg brakte dette opp på Solamøtet, og alle jeg snakket med lovet å ta dette med videre, sier Hatteland.

Roy Steffensen (Frp) nevnes sammen med Geir Toskedal (KrF) og Sveinung Stensland (H) blant dem som har jobbet hardt for å få på plass passeringstak.

– Dette betyr fryktelig mye for næringstransporten og til syvende og sist, kundene. Jeg har hele tiden sagt at dette må vi ordne, og jeg har nektet å gi meg på dette, sier Steffensen.

Abid Raja (V) opplyser i en tekstmelding at Venstre vurderer alt fram til saken avgis.

Nei til milliardkrav om bussvei

Stortingsflertallet vil imidlertid ikke bla opp ekstra milliardbeløp for bussveien.

Med mindre det skjer endringer i siste liten før transportkomiteen skal avgi sin innstilling om Bypakke Nord-Jæren 14. mars, kommer ikke stortingsflertallet med Høyre, Frp, KrF og Venstre til å legge et ekstra milliardbeløp på bordet for bussveien.

Arbeiderpartiet har i nytt programforslag varslet statlig finansiering av inntil 70 prosent av kostnadene for store infrastrukturprosjekter som bussveien. Dette følges opp av Ap i stortingsbehandlingen Bypakke Nord-Jæren, der bussveien er et av de viktigste tiltakene.

Før jul bekreftet Samferdelsdepartementet at staten vil ta halve kostnaden for bussveien og signere på det i en byvekstavtale.

Saksordfører Orten (H) bekrefter at bussveien vil få 50 prosent statlig finansiering.

– Vi står fast ved valgløftet fra 2013 om å gjennomføre 50 prosent finansiering av denne typen prosjekt, som eksempel bussveien er. Det legger vi inn i proposisjonen og budsjettet. Ap har historikken mot seg, men vi står fast på våre løfter. Dette har regjeringspartiene og samarbeidspartiene stått sammen om, og derfor forventer jeg at dette kommer på plass.

– 50 prosent eller inntil 50 prosent?

– Vi sier 50 prosent i dette prosjektet. Vi tar et visst forbehold for å unngå en eksplosiv økning i kostnader. Man kan ikke velge Rolls-Royce-løsning bare fordi staten skal ta halvparten. Vi forventer at det utvises nøkternhet, sier Orten.

Forskjellen 50 og 70 prosent statlig finansiering er i praksis en differanse på 2 milliarder i statlig støtte.

Publisert:
 1. Helge Orten
 2. Geir Pollestad
 3. Roy Steffensen
 4. Geir Toskedal
 5. Samferdselsdepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Den flotte gården er som hentet ut fra et norsk folkeeventyr

 2. – Det var iskaldt i vannet, men jeg hadde våtdrakt på meg

 3. – Det er broilerne som styrer best

 4. Ekteparet våknet midt på natten av at en mann sto over dem. I hånden hadde han en øks. Etterpå ville voldsmannen skyte Roald Berntsen

 5. Testet positivt? Dette gjør du

 6. Go-Ahead innstiller flere lokaltog på grunn av sykefravær