Venstre: Privatferje på Høgsfjorden vil være gambling med skattebetalernes penger

Venstre-politiker Kjartan Alexander Lunde er skeptisk til å tillate privatferje på Høgsfjorden når det offentlige har garantert 6 milliarder kroner for Ryfast.

 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Etter planen åpnes verdens lengste undersjøiske veitunnel i 2019. Stortinget har vedtatt at sambandet Tau-Stavanger og Oanes-Lauvvik da skal legges ned. Imidlertid har Samferdselsdepartementet i brev til Forsand kommune sagt at det ikke er hjemmel til å nekte privatferje. Nye Sandnes jobber for å opprette et privat ferjesamband for Oanes-Lauvvik, for å binde Forsand og Sandnes sammen.

Saken bekymrer fylkespolitikerne, fordi Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har garantert for et bompengelån på inntil 6 milliarder kroner i 30 år (2010-prisnivå). Garantien er fordelt med 70 prosent på fylkeskommunen og 30 prosent på Stavanger.

Kjartan Alexander Lunde (V)

– En av forutsetningene for å bygge Ryfast var at ferja over Høgsfjorden legges ned. Fylkeskommunen har gitt en garanti for bompengelånet. Hvis vi tillater privatferje, så vil det kunne føre til mye høyere bomtakster i Ryfast. Og på grunn av garantien, blir det nesten en slags gambling med skattebetalernes penger, hvis vi nå skulle åpne opp for denne privatferja som er i konkurranse med Ryfast, begrunner Kjartan Alexander Lunde.

Hordaland sa nei

Spørsmålet er om fylkeskommunen kan nekte å gi konsesjon? Venstre-politikeren viser til Hordaland, hvor fylkessamferdselsutvalget nylig sa nei til privat ferjedrift. Sunnhordland Ferjerederi søkte om ruteløyve for privat ferjedrift mellom Sunde (Kvinherad) og Jektevik (Stord).

– Det er interessant at et enstemmig samferdselsutvalg i Hordaland har valgt å si nei til privatferje der. I saken brukes argumenter som må sies å være sammenlignbare med privatferje på Høgsfjorden, kommenterer Venstre-politikeren.

Et argument som ligner Ryfast/Høgsfjord-diskusjonen, er at privatferjesambandet Sunde-Jektevik vil ta trafikk - og dermed bominntekter fra den undersjøiske tunnelen Halsnøy-sambandet, som skal være nedbetalt i 2023.

«Ved å opna for eit konkurrerande samband som vil ta trafikk frå hovudsambandet, vil ein bryta eit av vilkåra som var sett for godkjenninga av Halsnøysambandet. Hordaland fylkeskommune har i tillegg stilt sjølvskyldnargaranti for lån som Fastlandssamband Halsnøy AS har teke opp for å finansiera prosjektet», heter det i saksutredningen.

Det som formelt heter Utvalg for miljø og samferdsel behandlet saken 15. mars (ekstern lenke til saksutredningen). Søkerne hadde lagt ved Samferdselsdepartementets brev om at det ikke er hjemmel for å nekte privatferje på Høgsfjorden. Både fylkesrådmannen og Hordaland-politikerne valgte å se vekk fra dette prisippet.

« Fylkesrådmannen stiller spørsmål ved om departementet sin uttale om at det ikkje er heimel for å nekta løyve for privat ferjedrift gjeld i alle samanhengar. Bortsett frå grensekryssande ekspressbussløyve skal all tildeling av ruteløyve behovsprøvast, ref. Yrkestransportlova §7; Behovsprøvd løyve for persontransport i rute. Fylkesrådmannen legg difor til grunn at denne løyvesøknaden skal behovsprøvast, og føreset at den uttalen som departementet kom med i høve nytt samband over Høgsfjorden gjeld dette konkrete sambandet», heter det i saksutredningen.

Forsand: Ikke overrasket

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) mener fylket må lytte til Samferdselsdepartementet, som har konkludert at det ikke er hjemmel til å si nei til privatferje.

– Det overrasker meg ikke at det i fylkene jobbes imot slike tillatelser. Men jeg tenker at prinsippet vi har mottatt fra samferdselsdepartementet gjelder og står seg mot fylkets vurderinger. Dette må de forholde seg til. Jeg forstår at fylket bekymrer seg for garantiene, at de ikke holder. Derfor ser jeg for meg at fylket eventuelt må be staten om å overta garantien. Kommersielle ferjeselskap drives allerede idag rundt om i Norge, noen er svært så sammenlignbare, kommenterer Dagestad, som vil avvente hva som skjer.

Ryfast står ikke på saklisten til møtet i Fylkessamferdselsutvalget 22. mars, men politikerne har signalisert at de kommer til å be om en orientering til neste møte.

Kommuner skal jobbe for privat ferje
Publisert:
 1. Kjartan Alexander Lunde
 2. Hordaland
 3. Forsand
 4. Samferdselsdepartementet
 5. Sunnhordland

Mest lest akkurat nå

 1. Åpner i morgen: Slik blir den nye brannstasjonen ved Motorveien

 2. Full klinsj igjen: Går hardt ut mot Viking-speakeren

 3. Kilder til Aftenbladet: – Ingen nedstengning av samfunnet

 4. Snart øker takstene i bomringen

 5. Wiig gartneri sier opp 15, stenger all vinterproduksjon av tomat og agurk

 6. Har kontroll på brannen, vil fort­sette etter­slukking i flere timer